Adresas: 
Žalioji g. 7A, Baltoji Vokė, Šalčininkų r. sav.
Tel.: 380-43124

El. paštas: 
bvokesdarzelis@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.bvokesdarzelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lenkų, lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Šalčininkų r. sav.
Ugdymo programos

Lopšelio-darželio ugdymosi pagrindas - Baltosios Vokės lopšelio-darželio ugdymo programa, patvirtinta 2007 metais, kuri remiasi programomis "Etnokultūros vertybių perdavimo ir perėmimo galimybės ikimokykliniame amžiuje", "Muzikinio ugdymosi", "Sveikatos saugojimo ir stiprinimo", "Verinėlio", "Alkoholio, tabako bei kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programa" bei pačių lopšelio-darželio auklėtojų parengtomis individualiomis ugdymo programomis.


Ugdymo tikslai:
Atsižvelgiant į pažangiausias moklso ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūrinius, etninius, socialinius, pažintinius poreikius.
Ugdyti vaiko teigiamą nuostatą į savo sveikatą ir sveiką gyvenimo būdą.
Ugdyti vaiko socialinę kompetenciją.
Sudaryti sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus: kalbą, dorines, etnines nuostatas, vertybes, papročius, tradicijas ir kt.
Sudaryti sąlygas lenkų grupės vaikams ugdytis valstybinės kalbos įgūdžius.
Ugdyti vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžius.